Välkommen till Färila Hembygdsförening!

Färila Hembygdsförening håller till på hembygdsgården i Valla och drivs av ideellt arbetande krafter. En rörelse med stor gemenskap som värnar om vår hembygd och vårt kulturarv.

Hembygdsgården ligger vackert inramad mellan Ljusnans dalgång och berget Vallåsen. Under året anordnar föreningen bland annat nationaldagsfirande, vår- och höstmarknad, lunchservering och aktiviteter under Färilaveckan samt julmarknad i december.

Föreningen välkomnar alla medlemmar, nya som nuvarande. Du kan bidra till verksamheten och hembygdsgården genom att antingen bli aktiv funktionär eller stödjande medlem. Läs mer om hur du gör för att bli medlem här!

 


Minnesord för Kerstin Påhlsdotter

Den 18 februari 2020 gick vår ordförande Kerstin Påhlsdotter ur tiden. Hon lämnade oss i sorg och saknad efter många månaders kamp mot cancer.

Kerstin har varit engagerad och drivande ordförande i 6 år, ett uppdrag hon såg som hedrande. Hon vurmade för Färila Hembygdsförening och talade om för alla hon mötte hur viktig den var. Under de år hon var aktiv i föreningen hann hon bidra med mycket och medverka i stort som smått, bland annat var hon drivande i att möjliggöra ett område för barnen med lekstuga och lekställning. Vi är glada att vi fick dela arbetsglädjen tillsammans med Kerstin och minns hennes delaktighet i alla evenemang. Hon skänkte också ett härbre som flyttades till hembygdsgården.

Kerstin har företrätt oss på det bästa vis, varit vår ambassadör, och i sin pappa Påhls anda verkat för en levande hembygdsförening i Färila. För detta är vi henne stort tack skyldig.

Hon lämnar ett stort tomrum efter sig, men hennes positiva anda finns med oss.

/Styrelsen i Färila Hembygdsförening.

 


Observera!

Vår förra hemsida farila.nu blev kapad och är därmed inte aktuell längre. Det är alltså denna hemsida som gäller numera och hädanefter.

 


Rädda Vallåstornet!

Långt innan man hade en egen Hembygdsgård eller ens en tomt till en sådan, beslutade styrelsen i Färila
Hembygdsförening att bygga ett utsiktstorn på Vallåsen.
Tornet fick samma form och mått som Hälsingelagen föreskrev för vårdkasar.
Den första maj 1933 invigdes tornet med tal av Albert Viksten.
Nu skriver vi år 2017 och tyvärr har tornet blivit en
”akilleshäl” för Färila Hembygdsförening.

Tidens tand har gnagt hårt åt på tornet. Det har trots allt stått där i sol, regn och storm, vinter som sommar i hela 84 år. Till glädje för många Färilabor och turister.

Vallåstornet

De flesta av stockarna är uppruttna och hållbarheten mycket dålig. För några år sedan nödgades vi såga av trappen upp till toppen, då fara för allmänheten förelåg. Vi i Färila Hembygdsförening har varken pengar eller möjlighet att bevara och restaurera detta vackra, ovanliga minnesmärke.
Vi har varit i kontakt med en lokal byggherre som hjälpt oss att besiktiga tornet, samt räknat ut en ungefärlig kostnad för ett bevarande av tornet. Så gott som alla stockar måste bytas ut, i princip blir det ett nybyggt torn i samma form och utförande. Den vackra huven på tornet består av koppar, den kan vi förslagsvis behålla och eventuellt putsa upp som ett blänkande vackert smycke på Vallåsens topp.

Prislappen ligger på ca en miljon kronor. Det är mycket pengar för en liten förening, samt en omöjlighet för oss då vår uppgift i första hand är att bevara och vårda Färilas kulturarv, Färila Hembygdsgård. Hembygdsgården med alla sina samlingar och hus, kräver en ansenlig stor summa pengar i drift och omvårdnad varje år. Föreningen är en ideell förening som drivs på frivillig basis, med olika inkomstbringande arrangemang, medlemsavgifter och i viss mån bidragspengar.

Vi har en önskan om att någon eldsjäl i Färila socken skulle vilja ta på sig detta uppdrag. Förslagsvis bilda en kommitté och utforska om det i Färilaborna finns ett intresse för tornets bevarande. Eventuellt samla in pengar för detta ändamål, söka bidrag från kommunen och andra organisationer och kanske någon skogsägare är villig att bidra med stockar och så vidare.

I värsta fall anser vi oss nödgade att elda upp tornet då fara för allmänheten föreligger. En rivning skulle bli en allt för kostsam åtgärd för oss. Vi har varit i kontakt med markägare samt brandvärn och möter ej något hinder till detta förfarande.

Vi hoppas innerligt att tornet inte behöver möta detta slutgiltiga öde. Så nu lägger vi vår förhoppning till att någon eller några vill åta sig detta torn.

För Vallåstornets bevarande kontakta gärna Färila Hembygdsförening:

Gertrud Berglund på telefon 070-659 08 18.

Vi är öppen för alla förslag och idéer!