Bli medlem!

Enskild person  150 kr
Familj  200 kr
Förening 200 kr

Företag  500 kr

 

Som medlem får du också bättre priser när du vill hyra på hembygdsgården!

Betala till Färila Hembygdsförenings bankgiro:  5590-3744
Uppge ditt namn, din adress och även e-post om du har.