Medlemskap

Enskild person  150 kr
Familj  200 kr
Förening  200 kr
Företag  500 kr

Som medlem får du också bättre priser när du vill hyra på hembygdsgården!

Betala till Färila Hembygdsförenings bankgiro:  5590-3744
Uppge ditt namn, din adress och även e-post om du har.